TD (TDS, TDP)

Patrónové filtračné zariadenia radu TD

TDFiltračné jednotky radu TD (TDS, TDP) sú pôvodné a najrozšírenejšie patrónové zariadenia spoločnosti Donaldson. Ich masívna konštrukcia a premyslené radenie filtračných elementov sú navrhnuté do podmienok nepretržitej prevádzky. Tieto celky využívajú technológiu Pulse-Jet, čo znamená, že čistenie patrón je vykonávané pomocou stlačeného vzduchu bez potreby prerušenia výroby. Vysoký stupeň čistoty filtrácie garantuje praxou overené filtračné médium Ultra-Web®. Je vyrábané špeciálnou metódou nanášania jemných nanovlákien na konvenčný podklad (napr. na celulózu). Takto je zabezpečené odlúčenie aj tých najjemnejších častíc prachu a dymu až v submikrónovej oblasti. Spoločnosť Donaldson taktiež ponúka niekoľko desiatok rôznych filtračných materiálov vhodných pre väčšinu aplikácií v priemyselnej filtrácii. 

Vzduchové výkony: do 30 000 m3/h. Pre potrebu väčších (vzduchových) výkonov ponúkame zariadenia DFO. 

Výhody filtračných zariadení radu TD

  • Majú vysokú účinnosť filtrácie: až 99,999% pre častice veľké 0,5 m.
  • Dosahujú účinnosť triedy C podľa klasifikácie BIA.
  • Pracujú s minimálnymi stratami tlaku – z toho plynie úspora energie na spotrebe ventilátora.
  • Vykazujú veľmi nízke náklady (v prepočte filtračnej plochy a času). Platí to pri použití filtračného média Ultra-Web®.
  • Garantujú výrazné úspory nákladov na vykurovanie (prípadne na chladenie) výrobných hál. Vyčistený vzduch je možné vrátiť do haly bez dodatočnej úpravy (to neplatí pre všetky druhy odsávaných a filtrovaných prachov).

 

PDF súbor na stiahnutie TU!